LATEST UPDATES

OUR NEWS

PRODUCTS
COLORFUL Launches Intel B460 Series Mid-Tier Motherboards
Colorful Technology Company Limited, professional manufacturer of graphics cards, motherboards, all-in-one gaming and multimedia solutions and high-performance storage, introduces its line-up of Intel B460 mid-tier motherboards featuring an impressive a 10-phase power design to get the best performance out of the 10th generation Intel Core processors without the premium cost.
COLORFUL Ra Mắt Loạt Bo Mạch Chủ Intel B460
Cty TNHH Công Nghệ COLORFUL, nhà cung cấp bo mạch chủ, card đồ họa, máy tính chơi game AIO và các giải pháp lưu trữ, đa phương tiện hiệu suất cao vui mừng công bố loạt bo mạch chủ mới nhất dựa trên chipset Intel B460 tầm trung với thiết kế nguồn điện 10-pha mà sẽ đạt được mức hiệu suất tối đa đối với loạt vi xử lý Intel thế hệ 10 mà không yêu cầu quá nhiều chi phí sở hữu.
COLORFUL Ra Mắt Bo Mạch Chủ iGame Z490 VULCAN X V20 Và CVN Z490 GAMING PRO V20
COLORFUL nhà cung cấp bo mạch chủ, card đồ họa, máy tính chơi game AIO và các giải pháp lưu trữ, đa phương tiện hiệu suất cao vui mừng được công bố dòng sản phẩm bo mạch chủ mới nhất dựa trên nền tảng chipset Intel Z490. Mở đầu là hai mô hình iGame Z490 VULCAN X V20 và CVN Z490 GAMING PRO V20.
COLORFUL Launches iGame Z490 VULCAN X V20 and CVN Z490 GAMING PRO V20 Motherboards
Colorful Technology Company Limited, professional manufacturer of graphics cards, motherboards, all-in-one gaming and multimedia solutions and high-performance storage is proud to announce its latest line-up of Intel motherboards featuring the Intel Z490 chipset – the iGame Z490 VULCAN X V20 and CVN Z490 GAMING PRO V20 motherboards.

CYBERMODZ PLATFORM

CyberModz Platform

Joining the world together through CyberModz

CyberModz Platform reaches out to all PC lovers, containing worldwide Modders, Brands, Media and PC Enthusiasts. Everyone can benefit from CyberModz!